بينا ساز ابزار

Terphine ترفاین مارکر (7,7.5,8,8.5,9,9.5 میلیمتری)

کد محصول :

                7میلیمتری          C#10-170

             7.5 میلیمتری        C#10-175

                 8میلیمتری        C#10-180

             8.5 میلیمتری        C#10-180

                 9میلیمتری        C#10-190

               9.5میلیمتری       C#10-195

  


 

 مندز

کد محصول : C#35-200

  

 

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به بیناساز ابزار می باشد.