بينا ساز ابزار

سوزن شستشوی فلپ لیزیک

کد محصولات :

      1 سوراخ روبرو      B#50-220

قیمت : 220000 ریال


      1سوراخ بالا      B#50-220-1

قیمت : 220000 ریال


           2سوراخ      2-B#50-220 

قیمت : 300000 ریال


      3سوراخ      B#50-220-3

قیمت : 350000 ریال


      4سوراخ      B#50-220-4

قیمت : 450000 ریال


      8سوراخ-2شاخه      B#50-220-5

قیمت : 700000 ریال

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به بیناساز ابزار می باشد.