بينا ساز ابزار

Back Flush

سیستم بک فلاش

کد محصول : F#10-100

قیمت : 1500000 ریال

Sclera Depressorدپرسور اسکلرا

کد محصول : F#10-350

قیمت : 800000 ریال

Localizer

لوکالایزر

کد محصول : F#10-300

قیمت : 1000000 ریال

Hand Pieceهندپیس چارلز فلوت

کد محصول : F#10-180

قیمت : 900000 ریال

رینگ ویترکتومی (شیاردار)

کد محصول : B#30-100A

قیمت : 850000 ریال

رینگ ویترکتومی (پایه دار)

کد محصول : B#30-100

قیمت : 850000 ریال

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به بیناساز ابزار می باشد.