بينا ساز ابزار

C#20-480

هوک عضله – مدل گایتون

کد محصول : C#20-480

قیمت : 1000000 ریال


c#20-450

هوک عضله – مدل Jameson

کد محصول : C#20-450

قیمت : 1000000 ریال


C#20-450-20

هوک عضله اوبلیک

کد محصول : C#20-450-20

قیمت : 1000000 ریال


c#20-450-30

هوک عضله – مدل مالبران Malbran

کد محصول : C#20-450-30

قیمت : 1000000 ریال


C#20-451,2,3

هوک عضله – مدل Greafe(کوتاه – متوسط – بلند)

کد محصول :  C#20-451   کوتاه            قیمت : 1000000 ریال

                  C#20-452   متوسط         قیمت : 1000000 ریال

                  C#20-453   بلند              قیمت : 1000000 ریال

 

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به بیناساز ابزار می باشد.