لیبل اصالت کالا یا برچسب اصالت کالا لیبلی است که سازمان غذا و دارو ایران آن را برای مدیریت تامین کالا، جلوگیری از قاچاق و جلب اطمینان مصرف کنند طراحی کرده است. این لیبل سفید با حاشیه های زرد رنگ دارای اطلاعات زیادی است که نشان دهنده اصالت و هویت اصلی کالا می باشد.

لیبل برچسب اصالت کالا

در هر لیبل اصالت اطلاعات مهم زیر وجود دارد:

  • کد GTIN

  • کد UID

  • سری ساخت یا LOT Number

  • تاریخ انقضا

برای استعلام برچسب اصالت کالا میتوانید اینجا کلیک کنید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی اعلام کرد پیرو مکاتبات متعدد با مدیران عامل کلیه شرکت های تولید کننده، وارد کننده و توزیع کننده تجهیزات و ملزومات پزشکی مبنی بر الصاق برچسب اصالت بر روی تجهیزات و ملزومات پزشکی و کالاهای سلامت محور مجددا بر این موضوع تاکید شد.

با توجه به مفاد ماده ۱۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ و همچنین مواد ۴ و ۶ شیوه نامه مبارزه با قاچاق کالا تجهیزات و ملزومات پزشکی ابلاغی ریاست محترم جمهوری موضوع ماده ۲ دستورالعمل تبصره ۴ الحاقی ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، الصاق برچسب اصالت بر روی کلیه تجهیزات و ملزومات پزشکی سلامت محور الزامی بوده و عرضه ی بدون شناسه گذاری و الصاق برچسب اصالت مصداق عرضه کالای قاچاق است و برابر قانون قابلیت برخورد خواهد داشت.

همچنین نظر به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مبنی بر پرداخت سهم بیمه کالاها منوط به ثبت شناسه ی رهگیری UID برچسب اصالت لذا ضمن تاکید مجدد و جدی بر موضوع، مقتضی است تا نسبت به شناسه گذاری و الصاق برچسب اصالت کلیه کالاهای تولیدی و وارداتی قبل از انبارش و فروش اقدامات لازم انجام پذیرد.

لازم به ذکر است در صورت عدم الصاق برچسب اصالت، شرکت های متخلف به مراجع ذی صلاح ارجاع می گردند.